Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2018

funnybryana
Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.
— Jan Paweł II
Reposted frominpassing inpassing
funnybryana
Reposted frombluuu bluuu viainpassing inpassing
funnybryana

Odważnym szczęście sprzyja.

— Wergiliusz
Reposted frominpassing inpassing
funnybryana

Nie ma porażki, z wyjątkiem zaprzestania prób

— Elbert (Green) Hubbard
Reposted frominpassing inpassing
funnybryana
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted frompassionative passionative viainpassing inpassing
funnybryana
Reposted fromshakeme shakeme viainpassing inpassing
funnybryana

Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.

— Napoleon Hill
Reposted frominpassing inpassing
funnybryana
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viainpassing inpassing

June 23 2018

funnybryana
– A poważnie mówiąc, w czym jesteś dobry?
– Nie ma czegoś takiego. Są rzeczy, które lubię.
— Haruki Murakami - Norwegian Wood
funnybryana
Nikt nie wydaje się bardziej obcy niż ktoś, kogo się kiedyś kochało.
— Erich Maria Remarque
funnybryana
Myślę, że moją słabością jest ograniczona wiara w siebie. Wyniosłam to jeszcze z mojego dzieciństwa. To powoduje, że bardzo często porównuję się do innych. Nadal. Myślę, że moją słabością jest również to, że zbyt często uzależniam moje szczęście, moje poczucie szczęścia, jak i poczucie własnej wartości od innych ludzi, od ich obecności w moim życiu. To brazylijskie "saudade", kiedy się tęskni niewiadomo w ogóle za czym, to mam od dziecka - tego się nie pozbędę prawdopodobnie. Czytałam Twój tekst, że właściwie tak naprawdę ta miłość jest przereklamowana,  że wcale nie jest tym absolutnym warunkiem, który musi być spełniony, żebyśmy byli szczęśliwi. I ja bym chciała mieć taką świadomość jak Ty. Jeszcze jej nie mam. Bardzo mi to przeszkadza, ponieważ kiedy nie mam miłości w życiu, jestem bardzo nieszczęśliwa. I to uważam też za moją słabość, bo tak naprawdę w pierwszej kolejności powinnam mieć tę miłość dla siebie samej.
— Kayah w rozmowie z Pauliną Młynarską - "Lustro": odc. 3, seria 3
funnybryana
5730 cfb0 500
funnybryana
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
funnybryana
6672 2b13 500
funnybryana
9449 6f5a
funnybryana
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viadoubleespresso doubleespresso
funnybryana
funnybryana
4487 8627 500
Reposted fromoutoflove outoflove viadoubleespresso doubleespresso
funnybryana
Kiedy osiągasz pewien wiek, zauważasz jak szybko skończyło się dzieciństwo, jak szybko zaczęła się dorosłość, jak szybko zmienia się liczba świeczek na torcie, widzisz jak rok za rok leci, czujesz niepewność, rok za rokiem leci.
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viadoubleespresso doubleespresso
funnybryana
7321 3ef6
Reposted frompiehus piehus viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl