Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

4600 aa6a

itsjust-sav:

I love how he looks at the puppy to see if he is interested in the toy.

Reposted fromadamyoung adamyoung vianaturalginger naturalginger
funnybryana
0485 20db 500
funnybryana
Reposted frombluuu bluuu
funnybryana
funnybryana
Reposted frombluuu bluuu
funnybryana
Reposted frombluuu bluuu
funnybryana
Reposted frombluuu bluuu
funnybryana
Reposted frombluuu bluuu
funnybryana
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajesienzycia jesienzycia
funnybryana

Jest tak wiele drobnych dla nas rzeczy, którymi możemy zmienić czyjś świat :

Wystarczy uśmiech wysłany o 6.30
Kupienie komuś kilku bułek.
Telefon do dawno niewidzianej przyjaciółki.
Powiedzieć komuś : "jestem z Tobą, wierzę w Ciebie"
Zapytać : " jak mogę Ci pomóc? "
Powiedzieć mamie : " Kocham Cię, dziękuje."
Dołożyć komuś 2 zł do biletu, przepuścić w kolejce, sięgnąć staruszce po coś na górnej półce, sprawdzić cenę.
Pomóc zagubionemu w obcym mieście.
Przytulić kogoś, aby mógł się rozpłakać.
Kupić rano swojej kobiecie tabletki przeciwbólowe i tak samo zrobić ukochanemu jego ulubione danie
Na imprezie odstawić nieznajomą osobę do taksówki.
Mieć czas dla kogoś kto tęskni, nawet przez pół godziny.
Powiedzieć ukochanej : " Pięknie wyglądasz ", albo lepiej - " Jak Ty dobrze parkujesz ! " 

Każdego dnia mamy KILKADZIESIĄT możliwości żeby zrobić coś dobrego. Dla nas to błahostka, komuś innemu może zmienić wszystko. Więc każdy z nas może codziennie uszczęśliwić ponad 20 osób.Ewentualnie pomóc uniknąć złego. W skali roku daje 7300 (!!!!!) To sporo 

Dlaczego tak rzadko to robimy ? Rozejrzyjmy się wokół siebie, a świat będzie lepszy.

— Kinga - listy do Czarnego na pokolenieikea.com
funnybryana
8202 9824 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viayourhabit yourhabit
funnybryana
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viayourhabit yourhabit
funnybryana
8291 2871
Reposted frombatgirl batgirl viayourhabit yourhabit
funnybryana
5527 20ab 500
Reposted fromnotnow notnow viayourhabit yourhabit
funnybryana
2679 7fc9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayourhabit yourhabit
funnybryana
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm.
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viayourhabit yourhabit
funnybryana
2351 f114 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaojtam ojtam
funnybryana
Kochaj ją tak bardzo, aby mogła zwątpić w twój zdrowy rozsądek, ale nigdy w twoje uczucie.
— Melanie Bennett
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viayourhabit yourhabit
funnybryana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl