Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2017

funnybryana
1595 c4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
funnybryana
7534 2e6f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
funnybryana
7535 5119
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
funnybryana
7537 babf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
funnybryana
Prawdziwy mężczyzna niczego nie musi kobiecie udowadniać, wystarczy, że jest blisko, a wtedy kobieta ma już wszystko.
— Anna Ficner-Ogonowska
Reposted fromswojszlak swojszlak viafanaberie fanaberie
funnybryana
Mogę gubić się z Tobą w obcym mieście, kłócić się o 3 w nocy na przystanku. Mogę też leżeć z Tobą na kanapie w naszym mieszkaniu. Z Tobą mogę wszystko, a bez Ciebie nic. 
Reposted frompsychodelic psychodelic viafanaberie fanaberie
funnybryana
Reposted fromweightless weightless viafanaberie fanaberie
5004 9df1 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaagatojaa agatojaa
funnybryana
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaagatojaa agatojaa
funnybryana
Nic tak nie irytuje ludzi, którzy chcą ci obrzydzić życie, jak to, że zachowujesz się, jak gdybyś tego nie zauważał.
— Ken Kesey "Lot nad kukułczym gniazdem"
Reposted fromsaphirka saphirka viaagatojaa agatojaa
Żyj po swojemu, własnym życiem, właśnie, dlatego, że ono jest twoje. Można je połączyć z cudzym, ale nie rezygnując z siebie. Bo wtedy, gdy przestaje się być sobą, gdy chce się być tylko tym, co pragną widzieć w nas inni, najłatwiej jest przegrać.
— Marek Nowakowski “Dziewczyna i Carino”
(via polskie-zdania)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaagatojaa agatojaa
1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viaagatojaa agatojaa
funnybryana
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaagatojaa agatojaa
funnybryana
Wściekamy się na siebie, ale czasem warto sobie zadać pytanie: czy gdyby tej osoby zabrakło jutro, czy ja nie będę tęsknić?
— ks. Jan Kaczkowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagatojaa agatojaa

March 30 2017

4317 eb8a

dreamhs:

send me “xoxo” to be promoted! 

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
funnybryana
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaagatojaa agatojaa
funnybryana
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Haruki Murakami
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viaagatojaa agatojaa
funnybryana
Wiem, że jak się nie uda jedno, to się uda drugie. Trzeba tylko mieć wiarę, że coś w końcu wyjdzie.
— Paweł Królikowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagatojaa agatojaa
funnybryana
Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromawkwardx awkwardx viaagatojaa agatojaa
funnybryana
Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromitoweryou itoweryou viaagatojaa agatojaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl