Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

funnybryana
4160 faa1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
funnybryana
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
funnybryana
Przyjaźń poznaje się po tym, że nic nie może jej zawieść, a prawdziwą miłość po tym, że nic nie może jej zniszczyć.
— Anna Kasiuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
funnybryana
Jeden raz to pomyłka, dwa razy: pech lub zbieg okoliczności, trzy: umyślne działanie lub złe przyzwyczajenie.
— Trudi Canavan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
funnybryana
2507 4be4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
funnybryana
Mogę oficjalnie potwierdzić, że w dzisiejszych czasach kluczem do serca mężczyzny nie jest uroda, kuchnia, seks czy dobry charakter, tylko umiejętność sprawiania wrażenia, że nie jesteś nim zainteresowana.
— Helen Fielding
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
funnybryana
Radzę całować tego, który cofnie dla pani czas.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
funnybryana
3536 3df1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
funnybryana
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i na cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek i zacznij nowe życie.
— Bolesław Prus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
funnybryana
3992 a56f 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
funnybryana
3993 31ff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
funnybryana
Nie bój się. Kobiety potrafią znieść najgorszy ból. Sama się przekonasz pewnego dnia.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
funnybryana
Na szczęście istnieje granica cierpienia, za którą człowiek obojętnieje.
— Magdalena Niedźwiedzka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
funnybryana
5236 16db 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
funnybryana
Człowiek najniżej upada, gdy nad sobą płacze.
— Trygve Gulbranssen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
funnybryana
Była trochę jak kumpel, z którym miałoby się ochotę pójść na piwo, tylko kumpel innej płci. Z którym miałoby się też ochotę pójść do łóżka i nie byłoby to bardziej skomplikowane niż pójście na piwo. Może to właśnie była miłość. Miłość widziana przez facetów.
— Michel Bussi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
funnybryana
5614 6f52 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
funnybryana
Wymyśliłem swoją przyszłość, wyobraziłem sobie życie Achillesa, rozumiesz, co chcę powiedzieć? Zgodzić się umrzeć młodo, ale pod warunkiem, że się przedtem użyje życia, że się ustawi poprzeczkę nie z liczbą lat do przeżycia, lecz z celami do osiągnięcia.
— Michel Bussi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
funnybryana
Jak to mówią o przyjaciołach? To ktoś, kto wie o tobie wszystko i nadal cię lubi.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
funnybryana
9558 a2c7 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl