Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

funnybryana

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaagatojaa agatojaa
funnybryana
2065 f315
Reposted fromcalifornia-love california-love viaagatojaa agatojaa
funnybryana
Legenda mówi, że jeśli nie możesz spać w nocy, to znaczy że przebywasz w czyichś snach...
Reposted fromlabellavita labellavita viaagatojaa agatojaa
funnybryana
Reposted fromsowaaa sowaaa viaagatojaa agatojaa
funnybryana
Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia. Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice. Ponieważ niektóre więzi są po prostu sobie przeznaczone. 
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaagatojaa agatojaa
funnybryana
8024 5bb9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
funnybryana
3373 8f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
funnybryana
6459 4f4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
funnybryana
6849 5580
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
funnybryana
2830 66a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
funnybryana
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viacurlydarcey curlydarcey

April 11 2017

funnybryana
1595 c4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
funnybryana
7534 2e6f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
funnybryana
7535 5119
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
funnybryana
7537 babf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
funnybryana
Prawdziwy mężczyzna niczego nie musi kobiecie udowadniać, wystarczy, że jest blisko, a wtedy kobieta ma już wszystko.
— Anna Ficner-Ogonowska
Reposted fromswojszlak swojszlak viafanaberie fanaberie
funnybryana
Mogę gubić się z Tobą w obcym mieście, kłócić się o 3 w nocy na przystanku. Mogę też leżeć z Tobą na kanapie w naszym mieszkaniu. Z Tobą mogę wszystko, a bez Ciebie nic. 
Reposted frompsychodelic psychodelic viafanaberie fanaberie
funnybryana
Reposted fromweightless weightless viafanaberie fanaberie
5004 9df1 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaagatojaa agatojaa
funnybryana
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaagatojaa agatojaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl