Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

funnybryana
Kocham Cię jeszcze. Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani tobie wiedzieć.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
funnybryana
o jedną osobę jest mi 
za mało w pustym pokoju 
— Władysław Broniewski
funnybryana
funnybryana
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa vianawylotranemam nawylotranemam
funnybryana
funnybryana
funnybryana
funnybryana
3844 6dd4
Reposted fromkikkeer kikkeer vianawylotranemam nawylotranemam
funnybryana
  Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss vianawylotranemam nawylotranemam
8158 99db
Reposted fromclitoris clitoris vianawylotranemam nawylotranemam
funnybryana
2014 7c21 500
Reposted fromrol rol vianawylotranemam nawylotranemam
funnybryana
Irena Jarosińska, 1954-55. Ruiny kamienic przy ulicy Grzybowskiej, w głębi fragment synagogi Nożyków oraz Pałac Kultury i Nauki.
funnybryana
7283 c7a2
właśnie tak

November 01 2018

funnybryana
(...) byłam szczęśliwa, naprawdę można być szczęśliwym bez Ciebie.
— B.
funnybryana
-Trzeba żyć, kochani - powiedział Dziewiątka - Trzeba żyć i cieszyć się, i płakać, i przeklinać, i diabli jeszcze wiedzą co robić, ale nie wolno wspominać.
— Hłasko
funnybryana
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Hłasko
funnybryana
Przejdzie. Wszystko przechodzi. Nie ma gorszego snu jak życie i też przechodzi.
— Hłasko
funnybryana
- Wytrzymasz - powiedział. - Nawet wyobrażenia nie masz, ile można wytrzymać.
— Hłasko
funnybryana
- Wygooglowałem jak pozbyć się wewnętrznego bólu i tam napisali, żeby napisać o nim w liście i go spalić, a wtedy ozdrowieję. Więc zacząłem pisać i woda zaczęła skapywać mi prosto z oczu. Czy kiedykolwiek wam się coś takiego przydarzyło? Coś jak.. woda, jak.. po prostu się sączy z moich oczu, jakby jakaś obca materia..
- Płakałeś.
- Tak. I po tym wszystkim, spaliłem list, a te wszystkie uczucia wciąż tu są.
— The Vampire Diaries
funnybryana
"Z miłości ludzie są w stanie pójść za kimś nawet na koniec świata"- usłyszany mimochodem tekst w tle

- Wiesz co, muszę gdzieś iść.
- Gdzie?
- Na koniec świata.
- To chyba powinienem iść z Tobą.
— ❤
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl