Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

7659 e488
Reposted fromjustadream justadream vianaturalginger naturalginger
funnybryana
7869 e01f 500
Reposted fromdusix dusix vianaturalginger naturalginger
funnybryana
funnybryana
Chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromnaturalginger naturalginger
funnybryana
5618 8447 500
funnybryana
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viaagatojaa agatojaa
funnybryana
funnybryana
0433 fe2e
Reposted fromLimysoul Limysoul viaagatojaa agatojaa
funnybryana
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagatojaa agatojaa
funnybryana
9955 c2aa
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viaagatojaa agatojaa
funnybryana
W tamtych czasach nie było jeszcze Internetu, e-maili, Skype'a czy różnych ICQ.
W tamtych czasach listy miłosne wysyłane z Francji do Kalifornii szły dziesięć dni.
W tamtych czasach, kiedy napisałeś "Kocham Cię!", musiałeś czekać na odpowiedź trzy tygodnie.
A czekanie przez trzy tygodnie na "Kocham Cię" naprawdę jest nieludzkie, kiedy się ma dwadzieścia lat.
— Guillaume Musso, "Kim byłbym bez ciebie?"
Reposted fromjaskier jaskier viaagatojaa agatojaa
funnybryana
5224 06ca
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaagatojaa agatojaa
funnybryana
Czekam na wiosnę, rower, letnie burze, kawę mrożoną, świeże truskawki, słońce, gwiazdy, ciepły wiatr, krótkie spodenki, opaleniznę, rolki, zdjęcia, zachody słońca, dłuższe dni, wczesne wschody, długie spacery, lato, wakacje, wodę, morze, plażę.
— powrót zupy
funnybryana
Wierzę, że śmiech jest najlepszym spalaczem kalorii. Wierzę w pocałunki, dużo pocałunków. Wierzę w bycie silnym, kiedy wygląda na to, że wszystko idzie w złym kierunku. Wierzę, że szczęśliwe dziewczyny są tymi najpiękniejszymi.
— Audrey Hepburn
Reposted fromniezwykla niezwykla viaagatojaa agatojaa
funnybryana
Reposted fromRynn Rynn viaagatojaa agatojaa
funnybryana
1839 eb1b
Reposted fromolgazet olgazet viaagatojaa agatojaa

March 05 2017

funnybryana
6873 1a5c
Reposted fromiamstrong iamstrong
funnybryana
4156 0ace
Reposted fromiamstrong iamstrong
funnybryana
Uśmiechnij się do siebie. Obejmij ramionami. Bądź dla siebie dobra. Nawet jeśli dzisiaj chciałabyś po prostu zniknąć - zostań. Jutro też jest dzień. Wszystko będzie dobrze.
— Alice Bloom
Reposted fromMissTake MissTake viaiamstrong iamstrong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl